Consiliul Judetean Dolj
Informatii publice regulamente conducere Plan integritate SNA 2021-2025 home
  PrezentareLocalizareInformatii referitoare la societateAnunturiRezidentiAchizitii bunuri, servicii si lucrariChestionarContact  

ACHIZITII BUNURI, SERVICII SI LUCRARI


IN CURS DE DESFASURARE • Cerere de oferta servicii dirigentie de santier drum interior


 • ADJUDECATE


 • 1. Invitatie de participare - "Proiectare retea canalizare menajera si retea apa pentru Organizare de santier"
 • Tema de proiectare - caiet de sarcini - "Proiectare retea canalizare menajera si retea apa pentru Organizare de santier"

 • 2. Invitatie de participare - "Realizare drum tehnologic - tronson 1000ml/11m latime/7m latime balast"
 • Tema de proiectare - caiet de sarcini - "Realizare drum tehnologic - tronson 1000ml/11m latime/7m latime balast"
 • Anunt castigator licitatie - "Realizare drum tehnologic - tronson 1000ml/11m latime/7m latime balast"

 • 3. Invitatie de participare - "Alimentare cu energie electrica - instalatie de utilizare 20/0,4 kVA"
 • Tema de proiectare - caiet de sarcini - "Alimentare cu energie electrica - instalatie de utilizare 20/0,4 kVA"
 • Anunt castigator licitatie - "Alimentare cu energie electrica - instalatie de utilizare 20/0,4 kVA"

 • 4. Invitatie de participare - "Decopertare - demolare - amenajare teren"
 • Tema de proiectare - caiet de sarcini - "Decopertare - demolare - amenajare teren"
 • Anunt prelungire termen de depunere oferta - "Decopertare - demolare - amenajare teren"
 • Anunt castigator licitatie - "Decopertare - demolare - amenajare teren"

 • 5. Invitatie de participare - "Amenajare retea alimentare cu apa potabila pentru organizare de santier"
 • Anunt prelungire termen de depunere oferta - "Amenajare retea alimentare cu apa potabila pentru organizare de santier"
 • Anunt castigator licitatie - "Amenajare retea alimentare cu apa potabila pentru organizare de santier"

 • 6. Invitatie de participare - "Amenajare retea canalizare menajera pentru organizare de santier"
 • Anunt prelungire termen de depunere oferta - "Amenajare retea canalizare menajera pentru organizare de santier"
 • Anunt castigator licitatie - "Amenajare retea canalizare menajera pentru organizare de santier"

 • 7. Invitatie de participare - "Proiectare retele utilitati si asistenta tehnica"
 • Anunt prelungire termen de depunere oferta - "Proiectare retele utilitati si asistenta tehnica"
 • Anunt castigator licitatie - "Proiectare retele utilitati si asistenta tehnica"

 • 8. Invitatie de participare - "Amenajare teren"
 • Anunt castigator licitatie - "Amenajare teren"

 • Cerere oferta - "Pentru deseurile de fier vechi rezultate din desfiintarea/demolarea constructiilor subterane si supraterane, existente in locatie"

 • 9. Invitatie de participare - "Asternere strat de beton concasat/piatra sparta, conform proiect nr.007/2017"
 • Anunt anulare licitatie - "Asternere strat de beton concasat/piatra sparta, conform proiect nr.007/2017"

 • 10. Invitatie de participare - "Asternere strat de piatra sparta, conform proiect nr.007/2017, pentru tronsonul de drum acces 3"
 • Anunt prelungire termen de depunere oferta - "Asternere strat de piatra sparta, conform proiect nr.007/2017, pentru tronsonul de drum acces 3"
 • Anunt castigator licitatie - "Asternere strat de piatra sparta, conform proiect nr.007/2017, pentru tronsonul de drum acces 3"

 • 11. Invitatie de participare - "Asternere strat de balast si piatra sparta, conform proiect nr.007/2017, pentru tronsonul de drum acces 4.1, 4.2 si partial 5"
 • Anunt prelungire termen de depunere oferta - "Asternere strat de balast si piatra sparta, conform proiect nr.007/2017, pentru tronsonul de drum acces 4.1, 4.2 si partial 5"
 • Anunt castigator licitatie - "Asternere strat de balast si piatra sparta, conform proiect nr.007/2017, pentru tronsonul de drum acces 4.1, 4.2 si partial 5"

 • 12. Invitatie de participare - "Desfiintare rambleu si depozitare sina cale ferata dezafectata (scoasa din functiune)"
 • Anunt prelungire termen de depunere oferta - "Desfiintare rambleu si depozitare sina cale ferata dezafectata (scoasa din functiune)"
 • Anunt castigator licitatie - "Desfiintare rambleu si depozitare sina cale ferata dezafectata (scoasa din functiune)"

 • 13. Invitatie de participare - "Servicii topografice"
 • Anunt prelungire termen de depunere oferta - "Servicii topografice"
 • Anunt castigator licitatie - "Servicii topografice"

 • Cerere oferta - "Pentru deseurile de fier vechi rezultate din desfiintarea/demolarea constructiilor subterane si supraterane, existente in locatie"

 • 14. Invitatie de participare - "Retele electrice -Etapa I - Instalatii electrice de medie tensiune, posturi de transformare si inel de joasa tensiune intre posturile trafo"
 • Anunt castigator licitatie - "Retele electrice -Etapa I - Instalatii electrice de medie tensiune, posturi de transformare si inel de joasa tensiune intre posturile trafo"

 • Invitatie de participare - "Proiectare Centru de Afaceri High-Tech"
 • Anunt anulare licitatie - "Proiectare Centru de Afaceri High-Tech"

 • 15. Invitatie de participare - "Bransarea, racordarea la sistemul public de alimentare cu apa si canal - retea de alimentare cu apa potabila"
 • Anunt castigator licitatie - "Bransarea, racordarea la sistemul public de alimentare cu apa si canal - retea de alimentare cu apa potabila"

 • 16. Invitatie de participare - "Desfiintare si depozitare sina cale ferata dezafectata"
 • Anunt castigator licitatie - "Desfiintare si depozitare sina cale ferata dezafectata"

 • Cerere oferta - "Servicii dirigentie de santier"

 • 17. Invitatie de participare - "Bransarea, racordarea la sistemul public de alimentare cu apa si canal - retea de canalizare menajera"
 • Anunt castigator licitatie - "Bransarea, racordarea la sistemul public de alimentare cu apa si canal - retea de canalizare menajera"

 • Cerere oferta - "Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate in munca pentru santierele de constructii temporare sau mobile"

 • 18. Invitatie participare - "Proiectare Centru de Afaceri High-Tech"
 • Anunt castigator licitatie - "Proiectare Centru de Afaceri High-Tech"

 • Invitatie participare - "Instalatie utilizare gaze naturale"
 • Anunt anulare invitatie - "Instalatie utilizare gaze naturale"

 • 19. Invitatie participare - "Instalatie utilizare gaze naturale"
 • Anunt castigator licitatie - "Instalatie utilizare gaze naturale"

 • Cerere oferta - "Servicii dirigentie de santier"

 • 20. Invitatie de participare - "Amenajare drumuri de acces"
 • Anunt anulare invitatie - "Amenajare drumuri de acces"

 • 21. Invitatie de participare - "Amenajare drumuri de acces"
 • Anunt castigator licitatie - "Amenajare drumuri de acces"

 • Cerere oferta - "Sistematizare teren 5,72 Ha"

 • Cerere oferta - "Transport cale ferata"

 • Cerere oferta - "Servicii de elaborare documentatii pentru obtinere C.U. si P.U.Z."

 • Cerere oferta - "Amenajare teren - Extindere 5,72 Ha"

 • 22. Invitatie de participare - "Amenajare drumuri de acces: Asternere material anticontaminant din geotextil, strat de balast si strat de piatra sparta, conform proiect nr. 044/2018, pentru parte din drum acces 3 si tronsoanele drum acces 6,7,8"
 • Anunt castigator "Amenajare drumuri de acces: Asternere material anticontaminant din geotextil, strat de balast si strat de piatra sparta, conform proiect nr. 044/2018, pentru parte din drum acces 3 si tronsoanele drum acces 6,7,8"

 • 23. Invitatie de participare - "Imprejmuire perimetrala"
 • Anunt castigator "Imprejmuire perimetrala"
 • Anunt reziliere contract "Imprejmuire perimetrala"

 • 24. Cerere oferta - "Servicii dirigentie santier"
 • Anunt anulare cerere de oferta - " Servicii dirigentie de santier"

 • 25. Cerere oferta "Executie drum tehnologic - acces utilitati High- Tech Industry Park Craiova"
 • Anunt castigator "Executie drum tehnologic - acces utilitati High- Tech Industry Park Craiova"

 • 26. Cerere oferta - "Bariera acces de 7 metri + montaj, complet echipata."
 • Anunt anulare cerere oferta - "Bariera acces de 7 metri + montaj, complet echipata."

 • Cerere oferta - "Servicii dirigentie santier"

 • Cerere oferta - "Bariera acces de 7 metri + montaj, complet echipata."

 • 27.Invitatie de participare - "Imprejmuire perimetrala"
 • Anunt prelungire termen de depunere oferta - "Imprejmuire perimetrala"
 • Anunt prelungire termen de depunere oferta - "Imprejmuire perimetrala"
 • Anunt castigator "Imprejmuire perimetrala"

 • Cerere oferta servicii psihologice

 • Cerere oferta "Lucrari suplimentare bransarea, racordarea la sistemul public de Apa si Canal al parcului Industrial High-Tech Industry Park Craiova"

 • 28. Invitatie de participare - "Retea de hidranti exteriori si interiori"
 • Anunt castigator "Retea de hidranti exteriori si interiori"

 • 29. Invitatie de participare - "Canalizare pluviala"
 • Anunt castigator Canalizare Pluviala"

 • Cerere de oferta - Dirigintie de santier"

 • Cerere de oferta - Protectia muncii"

 • Cerere de oferta - Distrugerea buruienii ambrozia pe o suprafata de 3.324 mp"

 • 30. Invitatie de participare - "Retele electrice -Etapa II - Instalatii de racordare a locurilor de consum si iluminat exterior"
 • Anunt castigator Retele electrice - Etapa II - Instalatii de racordare a locurilor de consum si iluminat exterior"

 • 31. Invitatie de participare - "Supraveghere video perimetrala"
 • Anunt castigator Sistem de supraveghere video perimetrala"

 • Cerere de oferta - Servicii dirigentie santier electrice si supraveghere video

 • Cerere de oferta - Servicii SSM

 • Cerere de oferta - 5 Rezervoare combustibil

 • Cerere de oferta - Servicii Recrutare Director General

 • Cerere oferta servicii audit extern de control financiar

 • Cerere de oferta - Cerere oferta publicare anunt ziar

 • Cerere oferta servicii coordonare securitate si sanatate in munca

 • Cerere oferta servicii auditor extern pentru auditarea exercitiilor financiare aferente anilor 2020, 2021, 2022, 2023

 • Cerere de oferta publicare anunt ziar

 • Cerere oferta actualizare proiect platforme drumuri

 • Cerere oferta extindere retea electrica cu PTAB 800KVA

 • 32. Invitatie de participare - "Platforme drumuri interioare High-Tech Industry Park Craiova - Drum de acces 4.1 + Drum de acces 8"
 • Anunt prelungire termen de depunere oferte - "Platforme drumuri intetioare High-Tech Industry Park Craiova - Drum de acces 4.1 + Drum de acces 8"
 • Anunt prelungire termen de depunere oferte - "Platforme drumuri intetioare High-Tech Industry Park Craiova - Drum de acces 4.1 + Drum de acces 8"
 • Anunt castigator Drum de acces 4.1 + Drum de acces 8"


 • home top print contact

  Copyright 2014 S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.